Tűzvédelmi bejárás
tűzvédelmi bejárás

 

 

Az Összefogás Lakásszövetkezet a szövetkezeti tulajdon tűzvédelmi megfelelőségének biztosítását a TrendSys Kft. segítségével végzi el.

Ennek keretében 2013-ban elkészítették, majd 2016-ban a jogszabályváltozás miatt aktualizálták a Tűzvédelem használati szabályait tartalmazó tájékoztató füzetet, amelyet minden lakónak megküldtünk, valamint elkészítettük a törvényi előírás szerint, a lépcsőházakban kihelyezett „Lakóházi tűzvédelmi szabályok” táblát.

A TrendSys Kft. munkatársai elvégzik a Lakásszövetkezethez tartozó összes lépcsőház átfogó tűzvédelmi ellenőrzését, amely folyamatosan fog megtörténi. A bejárások során megvizsgálásra kerülnek a lépcsőház, tárolók, valamint az egyéb közös használatú helyiségek tűzvédelmi megfelelősége, amelyről lépcsőházanként jegyzőkönyv készül. Ezen jegyzőkönyvekben felhívjuk a lakók figyelmét az esetleges hiányosságokra, valamint a szükséges intézkedésekre, a pontos jogszabályi hivatkozások megjelölésével.

Lakásszövetkezetünk kezelésében lévő lépcsőházak cím jegyzéke az almenűben látható, mellettük a már elkészűlt (piros "jegyzőkönyv") jegyzőkönyvek olvashatók.

Az ellenőrzés célja, hogy megakadályozzuk a tűzeseteket, valamint biztosítsuk, hogy egy esetleges katasztrófavédelmi ellenőrzés során ne legyen olyan hiányosság, amelyért a hatóság büntetést szabhatna ki.

 

 

 

 

 

 

© FLASH-COM KFT. 2024. MINDEN JOG FENNTARTVA!
HÍRLEVÉL FEL- ÉS LEIRATKOZÁS: